Vir Jesus my Heer

Verkondig die Woord; hou aan tydig en ontydig; weerle, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering.

Report this member

Member Details